top of page

Kokia tai programa?

 • Ši terapinė programa yra skirta stiprinti tėvų-vaikų ryšį, gerinti bendravimą šeimoje, stiprinti tėvų jautrumą ir atidumą vaikų psichologiniam pasauliui. Programoje vadovaujamasi požiūriu, kad tėvų-vaikų santykiuose svarbu suprasti, tiek ką vaikas jaučia, galvoja, kokie yra jo poreikiai, o taip pat svarbus ir pačių tėvų savo vidinių išgyvenimų, patirties, emocijų ir minčių supratimas. Tai padeda kurti ir palaikyti artimą tarpusavio ryšį ir įveikti kylančius sunkumus.

 • Programoje remiamasi mentalizacija grįstos terapijos principais, prieraišumo teorija, psichodinaminėmis idėjomis.

  • Mentalizacija – tai gebėjimas suprasti, kas vyksta mūsų psichologiniame pasaulyje, nusiteikimas domėtis, kokios vidinės būsenos slypi už matomo elgesio, kas vyksta tarp manęs ir kito. Mentalizuodami mes bandome suprasti, ne tik ką jaučiame, galvojame patys, bet, ką jaučia ir galvoja kiti žmonės bei kodėl elgiamės taip, kaip elgiamės.

 • Grupėje naudojamos metaforos (tėvai kaip švyturys, saugus uostas ir kt.) padeda paaiškinti ir lengviau suprasti, kas būdinga vaikų-tėvų santykiams, kas vyksta vaikų ir tėvų vidiniame pasaulyje.

 • Dėmesys skiriamas tiems momentams, kai emocijos itin stiprios ir tampa gerokai sunkiau įsivaizduoti, kas vyksta vaiko (o taip pat ir mūsų pačių) viduje ir reaguoti ne automatiškai tampa labai sunku. Metaforų pagalba bandoma pamatyti kitus galimus reagavimo kelius, kaip juos galime pasirinkti.

 • Programa yra patyriminė-edukacinė, nes joje teorinė medžiaga nuolatos derinama su patyrimu: dėmesio skiriama ir pačių tėvų vidiniam pasauliui, ankstesniems išgyvenimams, pasidalijimais patirtimi, kurie vienokiu ar kitokiu būdu dalyvauja santykiuose su vaiku, tėvystės patyrime. Palaikymas yra patiriamas ne tik iš grupės vedančiųjų, bet ir iš kitų tėvų. 

 • Programos trukmė sudaro galimybes neskubant tyrinėti temas, grįžti prie svarbių klausimų, įsisavinti medžiagą pamažu. Tokiu būdu siekiama, kad formuotųsi pagrindas tvirtesniems santykiams su vaikais ir savimi tėvystėje.


Kam skirta?

 • Lietuvoje vykusiose ir vykstančiose grupėse dažniausiai kviečiami dalyvauti tėvai, kurie turi vaiką (-ų) ne vyresnį nei 12 metų ir norėtų sustiprinti ryšį su savo vaikais.

 • Grupėje gali dalyvauti abu šeimos tėvai (globėjai) arba vienas iš tėvų (globėjų).

Kokiems tėvams gali būti vertinga ši programa?

 • Tėvams, kurie nori sustiprinti santykius su savo vaiku (-ais) dabar arba (ir) padėti pagrindus tvirtiems santykiams vaikui augant.

 • Tinka tėvams, kurie jaučia, kad turi pakankamai gerą santykį su vaikais, tačiau neseniai pradėjo susidurti su sunkumais, pradėjo jausti, kad kažkuriais momentais sunku suprasti savo vaikus.

 • Tėvams, kurie jau kurį laiką vis pagalvoja, kad norėtų geresnių santykių su vaiku (-ais).

 • Tėvams, kurių vaikai patiria sunkumų ir tėvai ieško, kaip jiems padėti, pavyzdžiu, kuriems kažkoks vaiko elgesys, emocijos ar reakcijos kelia klausimų (pvz. kas čia vyksta? kas su juo darosi?, kt.).

 • Tėvams, kurie patiria tokių momentų santykyje su vaiku, kur atrodo žino, kad norėtų kitaip reaguoti, bet tuo metu tiesiog neišeina. Nori įsigilinti į tai, kodėl kartais net ir kai žinom, kaip reikėtų elgtis, tai neveikia.

 • Tėvams, kurie norėtų pažinti ir permąstyti situacijas, kur tėvystėje kyla stiprios emocijos.

 • Tėvams, kurie vertina teorinės medžiagos ir patyrimo dermę, vertina individualų patyrimą.

 • Tėvams, kurie patys patiria psichologinių sunkumų ar jų vaikai susiduria su elgesio ar emociniais sunkumais.

Kaip vyksta programa?

 • Tėvystės programą Švyturys“ sudaro 12 grupinių susitikimų (dažniausiai iki 10 – 12 tėvų grupėje), kurių kiekvienas trunka 2 val. su pertraukėle ir yra vedamas dviejų vedančiųjų 1 kartą per savaitę.

 • Prieš prasidedant grupei, tėvai yra pakviečiami įvadiniam pokalbiui su vienu iš grupės vedančiųjų, kurio metu aptariama programa, tėvų poreikiai ir programos tinkamumas, atsižvelgiant į tėvų situaciją. 

 • Programa įgyvendinama remiantis programos vadove pateikiamomis temomis ir siūlomomis veiklomis. Dažniausiai užsiėmimus sudaro veiklos ar užduotys, kurios padeda suprasti programos temas, daug dėmesio skiriama tėvų pasidalinimams, patirtims, klausimams, vedantieji tėvus supažindina su aktualia teorine medžiaga.

Programos autorius ir programa tarptautinėje erdvėje 

Programą sukūrė vaikų ir paauglių psichoanalitinis psichoterapeutas, konsultantas slaugytojas, suaugusių psichoterapeutas, mentalizacija grįstos terapijos (MBT) supervizorius ir mokymų lektorius Gerry Byrne. Jis yra sukaupęs virš 35 metų įvairiapusės klinikinio darbo su šeimomis, tėvais ir vaikais patirties. Šiuo metu jis ne tik plėtoja ir vysto Švyturio programą, bet ir atlieka jos mokslinius tyrimus. Apie autorių ir programą (angl. The Lighthouse MBT-Parenting Programme, LPP), plačiau galima rasti čia: lighthouseparenting.net.

 

Programa rengta bendradarbiaujant su mentalizacija grįstos terapijos (MBT) pradininkais Peter Fonagy ir Anthony Bateman bei MBT vaikams ir šeimoms ekspertu Nick Midgley (Anna Freud centras, JK). Šiuo metu yra 6 atskiros programos versijos skirtingoms tėvų grupėms. Programa vyksta Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Australijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Argentinoje. Vykstant praktinei tėvystės programos sklaidai, daugėja ir jos mokslinių tyrimų. 

Programa Lietuvoje

Programos atsiradimą Lietuvoje inicijavo ir tolesnį jos įgyvendinimą koordinuoja šios programos oficiali atstovė Lietuvoje, mokslininkė, klinikinė psichologė dr. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė.

Lietuvoje programa pradėta taikyti Linai kartu su prof. dr. Rasa Barkauskiene atliekant programos mokslinį tyrimą* Vilniaus universiteto Raidos psichopatologijos tyrimų centre. Apie tyrimą daugiau galite skaityti čia.  

 

Projekto metu su VU mokslininkais bendradarbiavo net 18 psichologų iš Vilniaus ir Klaipėdos, kurie vedė 9 tėvų grupes tyrimo metu. Lietuvoje taikyta 12 sesijų grupės susitikimų programos versija. Projekto metu psichologai Švyturio“ grupių vedimo mokėsi pas programos autorių Gerry Byrne ir 12 savaičių versijos bendraautorių Matt Ruggiero.   

Pasibaigus tyrimui, Švyturio“ grupės vyksta toliau. Vedantieji, kurie tęsia darbą su programa, toliau kelia ir palaiko programos vedimo ir mentalizacija grįstų intervencijų kompetencijas. Programa vykdoma toliau tęsiant glaudų bendradarbiavimą su programos autoriumi ir kitais praktikais ir mokslininkais užsienyje, dirbančiais su Švyturiu“

Apie programą žiniasklaidoje:

 

dr. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė, dokt. Izabelė Grauslienė

* Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų  (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0152)

pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

 

Metaforos
Kam skirta?
Kaip vyksta?
Kokia tai programa?
Programos autorius ir programa tarptautinėje erdvėje
Programa Lietuvoje
bottom of page