top of page

Mokymus vedantiesiems baigę psichologai:

Eglė Miežienė *

Gintė Martutaitytė *

Ieva Dulinskaitė *

Ieva Šuipė *

Inga Norkutė-Mueck *

Irina Nikončukienė **

Julija Davidonienė *

Marija Bagdonienė

Rugilė Ladauskienė

Vaiva Gradauskienė *

Vaiva Juknevičienė *

Viltė Striūkienė *

Živilė Razinkovienė *

Psichologai dalyvavo programos autoriaus Gerry Byrne ir lektoriaus Matt Ruggiero mokymuose. Jie organizuoti įgyvendinant Vilniaus universiteto mokslinį Švyturio programos tyrimąVisi vedantieji yra įgiję bazinių programos mokymų sertifikatus.

Po pagrindinių mokymų programos vedimui reikalingas tęstinis kompetencijos palaikymas, tad šiuo metu programos grupes vedantys ar planuojantys vesti psichologai, yra sudalyvavę tolesniuose Švyturio“ grupių vedimo seminaruose su autoriumi, kelia ir palaiko mentalizacija grįstų terapinių intervencijų kompetencijas ar dalyvauja tikslinėse supervizijose, intervizijose. 

** Vedančiosios, baigusios pažengusio lygio vedančiųjų mokymus

Programa Lietuvoje pradėta taikyti atliekant jos mokslinį tyrimą „Mentalizacija grįstos tėvystės programos veiksmingumo Lietuvoje tyrimas.“ Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0152) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Pagrindinės tyrėjos - dr. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė, prof. dr. Rasa Barkauskienė, VU Psichologijos instituto Raidos psichopatologijos tyrimų centras (RPTC).

dr. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė **

doc. dr. Asta Adler *

dokt. Izabelė Grauslienė **

Akvilina Stankė *

Andrius Lošakevičius *

Eglė Kuraitė-Žičkė *

bottom of page