top of page

„Švyturio“ programa yra sukurta, plėtojama ir tobulinama nuolatinėje mokslo ir praktikos sąveikoje, remiantis aktualiais psichologiniais tyrimais, atliekant pačios programos tyrimus bei nuolat gretinant mokslo žinias ir praktiką. 

Lietuvoje

Programa Lietuvoje pradėta taikyti atliekant jos mokslinį tyrimą „Mentalizacija grįstos tėvystės programos veiksmingumo Lietuvoje tyrimas“* Vilniaus universitete Raidos psichopatologijos tyrimų centre, pagr. tyrėjos dr. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė, prof. dr. Rasa Barkauskienė.

  • Šio tyrimų projekto metu Lietuvoje įvyko 9 tėvystės programos „Švyturys“ grupės, kuriose sudalyvavo beveik 100 tėvų. Tyrime į bendradarbiavimą įsitraukė ir grupes vedė net 18 praktikuojančių psichologų Vilniuje ir Klaipėdoje.

  • Šiuos rezultatus Lina pristatė Psichoterapijos tyrimų draugijos konferencijoje (Denveryje, JAV) - pranešimo skaidres galite rasti čia.

  • Tyrimo duomenys šiuo metu toliau analizuojami ir išsamios analizės bus publikuotos moksliniuose straipsniuose ir pristatomos pranešimuose.

Dr. Linos Gervinskaitės-Paulaitienės pranešimai ir paskaitos apie programą:

   Skaityti pranešimai:

Tarptautiniame kontekste

Augant susidomėjimui programa ir didėjant jos taikymo mastams, daugėja ir atliekamų mokslinių tyrimų. Renkami duomenys apie jos taikymą ir naudą skirtingoms šeimos, tyrinėjamos skirtingos programos versijos, vertinamas veiksmingumą ir efektyvumą, analizuojamos tėvų ir vedančiųjų patirtys. 

Tyrimai kitose šalyse: Anglijoje atlikto originalios 20 savaičių programos versijos tyrimo duomenys jau publikuoti (Byrne et al., 2019), o šiuo metu vyksta didelės apimties efektyvumo tyrimas (daugiau apie tyrimą ir jo publikacijas galite rasti čia). Vokietijoje atliktas trumpesnės programos versijos adaptacijos vertinimas (Volkert et al, 2019), šiuo metu vyksta efektyvumo vertinimas (daugiau čia) ir nuotoliu teikiamos programos tyrimas. Moksliniai tyrimai taip pat vyksta Portugalijoje, Airijoje. Turimi duomenys rodo programos potencialą ir naudą skirtingoms šeimoms. 

 

*Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0152)

pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

bottom of page